WERKWIJZE

Sandra_Caris_werkIs beschermingsbewind wenselijk in uw situatie, of misschien voor een familielid of naaste? Dan neemt u contact op met ons. U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij zorgvuldig naar uw situatie wordt gekeken. We bespreken dan samen de mogelijkheden en wensen.

Als we naar aanleiding van dit gesprek tot de conclusie komen dat beschermingsbewind wenselijk is, dan leggen wij u de rechten en plichten uit. Wij voorzien u daarnaast van schriftelijke informatie of verwijzen u naar de plek waar u deze informatie kunt vinden.

U wordt verzocht een intakeformulier in te vullen, en een overeenkomst met de rechten en plichten van beide partijen te ondertekenen.

STER Bewindvoering & Budgetbeheer verstuurt vervolgens uw verzoek tot onder bewindstelling naar de rechtbank, samen met een plan van aanpak.  Door de kantonrechter wordt het bewind uitgesproken en vastgelegd in een beschikking. Daarna kan de bewindvoerder aan de slag.

Uw bewindvoerder stelt een overzicht op met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen: uw vermogen, inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Dit is de boedelbeschrijving die naar de kantonrechter wordt verzonden.

Uw inkomsten en uitgaven vormen de basis voor het opstellen van een budgetplan. Bij het opstellen van het budgetplan krijgen de meest belangrijke uitgaven voorrang. Het betreft hierbij het leefgeld, vaste lasten, noodzakelijke verzekeringen en de kosten voor bewindvoering. Als deze kosten niet maandelijks verrekend worden, dan wordt een deel van het inkomen gereserveerd om die betalingen te kunnen doen. Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het budgetplan is dat er evenwicht is tussen de inkomsten en uitgaven.  Uw bewindvoerder zal dit gezamenlijk opgesteld plan vervolgens uitvoeren. Als uw situatie wijzigt, wijzigt het budgetplan vanzelfsprekend mee.