PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk. En met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om, dat is niet nieuw.  De nieuwste Europese privacywetgeving is op 25 mei 2018 is ingegaan.

Deze privacyverklaring bepaalt hoe Ster Bewindvoering & Budgetbeheer,  in deze verklaring verder aangeduid als STER,  persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die we van derden ontvangen, verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken en verwijderen.  Deze privacyverklaring geeft ook een overzicht van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

STER is geregistreerd in het register financiële dienstverleners en is actief in bewindvoering en budgetbeheer in Nederland.
Contactgegevens:
Ster Bewindvoering & Budgetbeheer
Postbus 499
6000 AL  WEERT
s.caris@sterbewindvoering.nl
Tel.: 0495 452 824

Doel
STER is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. STER vertegenwoordigt u op grond van de beginselen in art. 1:431BW 1. het is onze wettelijke taak om uw zaken op de juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging van uw vermogensrechtelijke belangen is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikking. Het afhandelen van uw betalingen is één van onze wettelijke taken. Wij verwerken ook persoonlijke gegevens bij andere taken die wij voor u uitvoeren waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Ster verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te  voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres;
  • geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat;
  • gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs;
  • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • gegevens over uw financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
  • gegevens over financiële producten zoals bankrekeningen en verzekeringen;

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen die daarvoor zijn gesteld. Dat is een termijn van 7 jaren óf als de maatregel wordt beëindigd als gevolg van overlijden van de rechthebbende gedurende 10 jaren.

Beveiliging van uw gegevens
Ster neemt beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neemt u dan in ieder geval contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STER. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikking in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

STER wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de bescherming van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.