BEWINDVOERING

STER_handenBeschermingsbewind of budgetbeheer is bedoeld voor iedereen die niet (meer), of niet volledig in staat is om financiële zaken goed te regelen. U kunt daarbij denken aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, Alzheimer patiënten of mensen die op een andere manier kwetsbaar zijn.

Beschermingsbewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van de minderjarige. Beschermingsbewind kan al wel worden aangevraagd voordat iemand meerderjarig is. Het gaat dan in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

Bewindvoering is niet mogelijk als de persoon in kwestie geen enkele vorm van inkomsten heeft.

Beschermingsbewind kan door de persoon die het nodig heeft zelf worden aangevraagd. Daarnaast kan de partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, maar ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten of de instelling waar iemand verblijft. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd vragen om beschermingsbewind.

Daarnaast kan een officier van justitie het bewind verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen, of als er goede redenen zijn om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld: omdat de persoon die het betreft de familie dit zo kwalijk zou nemen, waardoor de onderlinge verhoudingen beschadigd zouden raken. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de officier van justitie een verzoek doen.

Uiteindelijk beslist een kantonrechter over de onderbewindstelling. Bij aanmelding bij STER Bewindvoering bespreken we uitvoerig uw situatie en de reden waarom u onderbewindstelling overweegt voor uzelf, uw partner of een familielid. Ik bespreek dan met u welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en of onderbewindstelling of budgetbeheer logisch en zinvol is.