LINKS

Branchevereniging PBI
STER_kaart(Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)
http://www.bpbi.nl
BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.

Nibud
http://www.nibud.nl
Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut dat onderzoek doet naar en voorlichting geeft over geldzaken. Op de site vindt u veel informatie over bijvoorbeeld financiƫle opvoeding, kosten van studeren, de voor- en nadelen van lenen en het hoe en wat van hypotheken. Ook kunt u met gratis rekentools berekenen wat de ideale spaarbuffer in uw situatie is en zijn er veel besparingstips te vinden. Ook kunt u een persoonlijk budgetadvies krijgen op basis van uw inkomsten en uitgaven.

Goed vertegenwoordigd
http://www.goedvertegenwoordigd.nl
Als mensen de regie over hun eigen leven niet meer kunnen voeren, is het van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger beslissingen voor hen nemen. Dit hoeft niet altijd een bewindvoerder te zijn. De website Goed vertegenwoordigd is opgesteld om familieleden te informeren hoe zij op zouden kunnen treden als familievertegenwoordiger.