VOOR WIE?

STER_mensenmassaBeschermingsbewind of budgetbeheer is bedoeld voor iedereen die niet (meer), of niet volledig in staat is om financiële zaken goed te regelen. U kunt daarbij denken aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, Alzheimer patiënten of mensen die op een andere manier kwetsbaar zijn. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen, tegen de gevolgen van uw toestand of om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw situatie.

Beschermingsbewind is alleen mogelijk voor meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is zorgen de ouders of voogd voor de belangen van de minderjarige. Beschermingsbewind kan al wel worden aangevraagd voordat iemand meerderjarig is. Het gaat dan in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

Bewindvoering is niet mogelijk als de persoon in kwestie geen enkele vorm van inkomsten heeft.

Uiteindelijk beslist een kantonrechter over de onderbewindstelling. Bij aanmelding bij STER Bewindvoering & Budgetbeheer bespreken we uitvoerig uw situatie en de reden waarom u onderbewindstelling overweegt voor uzelf, uw partner of een familielid. Ik bespreek dan met u welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en of onderbewindstelling of budgetbeheer logisch en zinvol is.