BESCHERMINGSBEWIND

STER_oude_man_op_bankOnderbewindstelling is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder beheert en beschermt alle zaken die onder bewind zijn gesteld. Dit is uw inkomen en vermogen, maar ook ander bezit. Tijdens het intakegesprek worden heldere afspraken gemaakt over wat wel en niet onder het bewind valt.
STER Bewindvoering & Budgetbeheer zorgt ervoor dat uw inkomsten en uitgaven in balans zijn zodat u altijd uw dagelijkse uitgaven kunt doen en uw vaste lasten worden betaald. Wij zorgen ervoor dat alle zaken die onder bewind zijn gesteld op een verantwoorde manier worden beheerd. Daarbij hoort ook de zorg voor het op tijd onderhouden van bijvoorbeeld uw woning.

Daarnaast regelen wij  de financiële huishouding. Hieronder valt onder meer uw belastingaangifte (Box 1), aanvragen van mogelijke kwijtscheldingen en inkomensregeling waarop u recht heeft zoals: (bijzondere) bijstand, zorg/ huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB). Ook uw verzekeringen worden door ons getoetst en waar nodig aangepast.

Indien nodig begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningstraject. Kortom, wij verzorgen uw gehele financiën.

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon daar niet meer alleen over beslissen. Zo mag hij of zij bijvoorbeeld niet iets kopen of verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen die de bewindvoerder neemt, worden in samenspraak genomen, zolang dat gaat.

Zo werken we samen aan een financieel stabiele toekomst.